Hauseboat

Hausboot zum Selbstbau

Die Plattform für das Hausboot ermöglicht es Ihnen, ein traumhaftes Hausboot zu bauen, und vor allem wird sie mit Materialien gebaut, die alle erforderlichen Atteste und Zertifikate besitzen. Die Schwimmplattform 10x3 m hat eine individuelle FIN-Nummer und ist bei der Seebehörde für gewerbliche oder private Zwecke registriert. Akzeptiert in der gesamten Europäischen Union!

Für die Plattform ist keine zusätzliche Genehmigung erforderlich, um sie auf Wasser oder anderen Grundstücken zu errichten, für die ein Bauverbot gilt.

Zusätzlich eingebaute Trinkwassertanks und Fäkalienbehälter.
Verzinkte Schnabel und Motorhalterung.
Weitere Details finden Sie im individuellen Angebot.

Plattform für Hausboot- Plattform mit Vorsteven und Motorhalterung

Jede Plattform ausgerüstet mit Motorhalterung und Vorsteven

Plattform für Hausboot- Plattform mit Dach und Wandkonstruktion plus Geländer

TECHNISCHE ANGABEN

  • Länge: 10,16 m (Vorsteven 0,16 m) Breite: 3 m
  • Höche: 2,47 m (ohne Pontons /Schwimmkörpern- 0,45m, Geländer-1,1m) Wohnfläche: 21 m2
  • Terassefläche: 30 m2 + 6 m2

  • Schwimmkörpern aus Polyethylen unter dem Unterdeck befestigt sind.
  • Plattform für Hausboot- Plattform mit Dach und Wandkonstruktion ohne Geländer

Elementy wypornościowe

  • 8 pływaków polietylenowych zamocowane do konstrukcji stalowej pod dolnym pokładem.

houseboat - podstawa z dziobnicą i pantografem


Każda platforma wyposażona w pantograf i stalową, ocynkowaną dziobnicę


Platform

houseboat - rama konstukcja + barierka

rama konstrukcja + barierka

Platforma pływająca do Houseboat'a pozwala na zbudowanie wymarzonego domku pływającego, a co najważniejsze jest budowana przy użyciu materiałów posiadających wszelkie wymagane atesty i certyfikaty. Platforma pływająca 10x3 m posiada nabity indywidualny numer VIN, oraz jest zarejestrowana w urzędzie morskim z przeznaczeniem na cele komercyjne lub użytek własny. Akceptowane w całej Unii Europejskiej!
Platforma nie wymaga dodatkowego pozwolenia na postawienie jej na wodzie czy innym gruncie objętym zakazem budowy.

Dodatkowo wbudowane zbiorniki na wodę pitną i zbiornik na fekalia.
Dziobnica ocynkowana i pantograf.
Więcej szczegółów w indywidualnej ofercie. 

Parametry

  • Długość: 10,16 m (dziobnica 0,16 m) Szerokość: 3 m
  • Wysokość: 2,47 m (bez pływaków i balustrady) Powierzchnia mieszkalna: 21 m2
  • Powierzchnia tarasu wypoczynkowego: 30 m2 + 6 m2
  • Elementy wypornościowe -8 specjalnych pływaków polietylenowych.

houseboat - rama z konstrukcją bez barierki

houseboat - podstawa

Podstawa

© Copyright shogunhausboot.de
projekt: studioF.pl

The web page was made with Mobirise templates